ประตูเหล็กราคาประตูม้วน

By Valladares

การคัดเลือกรูปแบบของ ประตูเหล็กราคาประตูม้วน ให้เหมาะสมกับการทำงาน พึงพิจารณาถึงสิ่งต่าง ๆ ตั้งแต่นี้ไป

วงจรของประตูเหล็กราคาประตูม้วน ที่ใช้ทั่วไปแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ CCIR ( PAL:ใช้ในเมืองไทย ) กับ EIA (NTSC) ประตูเหล็กราคาประตูม้วน ลักษณะ CCIR เป็นรูปแบบมาตรฐานทวีปยุโรป 625 เส้น 220 โวลต์ 50 เฮิรตช์ ด้าน EIA เป็นลักษณะกฏเกณฑ์อเมริกัน 525 เส้น 110 โวลต์ 60 เฮิรตช์ ประตูเหล็กประตูเหล็กม้วน ที่เหมาะสมกับที่จะนำมาใช้ในเมืองไทยจะจำเป็นจะต้องเป็นลักษณะ CCIR

ปริมาตรของตัวรับภาพของ CCD Sensor format (ที่เรียกติดปากกันว่า ขนาดชิป ) ถ้ายิ่งมีปริมาตรใหญ่ยิ่งดี

รัศมี ( Illumination ) สรรพคุณของเครื่องใช้ไม้สอยสำหรับรับภาพ ประตูเหล็กประตูเหล็กม้วนนั้น ไม่ใช่ส่งผลโดยเจาะจงต่อความไวที่มีต่อแสงไฟเท่านั้น ทว่ายังมีผลต่อสีของวัสดุเช่นกัน คุณภาพ ของภาพที่ยอดเยี่ยมขึ้นตรงต่อความเข้มของแสงที่ตัวรับภาพ ในกรณีของ ประตูเหล็กราคาประตูม้วนโดยรวม ประตูเหล็กราคาประตูม้วน ลักษณะ CCD อาจจัดแบ่งตามสรรพคุณของแสงได้ 3 ระดับ คือ

ประตูเหล็กราคาประตูม้วนที่ใช้ในกิจการทั่วๆ ไป จำเป็นต้องใช้รัศมีตั้งแต่ 5-2,000 Lux

ประตูเหล็กราคาประตูม้วนที่ใช้ในกิจการความปลอดภัยสูงต้องการใช้ความสว่างตั้งแต่ 0.1-5 Lux

ประตูเหล็กประตูเหล็กม้วนที่ใช้ในภารกิจพิเศษโดยเฉพาะอย่างจำเป็นต้องใช้ความสว่างตั้งแต่ 0.0001-0.1 Lux

ลักษณะซิงค์ ( Synchronization ) โดยรวม ประตูเหล็กประตูเหล็กม้วน จะมีวงจรสภาวะซิงค์ในตัวแบบของแต่ละอันแล้ว ซิงค์ของประตูเหล็กราคาประตูม้วนแต่ละตัวจะไม่เหมือนกัน ถ้าหากเรานำกล้องมากหลาย ตัว มาใช้ด้วยกันโดยผ่าน เครื่องลำดับภาพ (Sequence Switcher) และแสดงภาพบนจอมอนิเตอร์ จะสังเกตเห็นได้ว่าในระหว่างที่เครื่องมือลำดับภาพสลับภาพจาก ประตูเหล็กประตูเหล็กม้วน ตัวหนึ่งไปยังอีก ประตูเหล็กประตูเหล็กม้วนอันหนึ่งนั้น ภาพจะชักกระตุกในแนวตั้งบนหน้าจอมอนิเตอร์ ซึ่งจะยังผลต่อการคัดลอกภาพวิดีโอ เมื่อนำภาพวิดีโอนั้นมาเล่นสลับเป็นเหตุให้ภาพพังเป็นช่วง ๆ ตามจังหวะ การสับเปลี่ยนภาพของเครื่องลำดับภาพ

ความชัดเจนของภาพ ( Resolution ) ประตูเหล็กราคาประตูม้วนที่มีความคมชัดสูงจะให้ภาพที่กระจ่าง ซึ่งคุณลักษณะนี้นับว่าเป็นมูลฐานของการเลือกประเภทของกล้อง ดังนี้ขึ้นกับการดีไซน์ของแต่ละโรงงานให้เหมาะสมกับการใช้งานในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป

Leave a Reply